News

Driver Photocopy e-Studio 355/ 357

Sau đây là Driver máy photocopy Toshiba e-Studio 555, tùy theo cấu hình máy tính bạn đang sử dụng mà lựa chọn Driver phù hợp cho máy photocopy Toshiba e-Studio 555.

e-BRIDGE Full Installer

zip

- Full Client Installer [CD Contents in Zip File] (English)

e-Bridge Current Drivers

gz

 Mac OSX 10.4 to 10.6, Duplex, Monochrome

gz

- Mac OSX 10.4 to 10.6, Single sided, Monochrome

gz

- Mac OSX Driver 10.4 - 10.6 Additional Features

gz

- Mac OSX 10.7 thru 10.9, Duplex, Monochrome

gz

-Mac OSX 10.7 thru 10.9, Single Sided, Monochrome

zip

- Windows 32 bit PCL6

zip

- Windows 32 bit PS

zip

- Windows 32 bit XPS

zip

- Windows 64 bit PCL6

zip

- Windows 64 bit PS

zip

- Windows 64 bit XPS

zip

- SAP Driver

gz

- CUPS Filter

tar

- AIX Filter

tar

- HPUX Filter

tar

 HPUX 64 Bit filter

tar

- Open Unix Filter

tar

- Solaris Filter

zip

- Linux Filter

e-Bridge Prior Version Drivers
 

- Mac OSX 10.7 thru 10.9, Duplex, Monochrome

gz

- Mac OSX 10.7 thru 10.9, Single sided, Monochrome

Universal Driver

html

Universal Driver: Read Me First

zip

- Windows 32/64 Bit PS3 Universal Driver

zip

- Windows 32/64 Bit PS3 Universal Driver Mono

zip

- Windows 32/64 Bit PCL Universal Driver

Utilities

zip

- Docmon Win 2000, XP, Vista, 7, 2003, 2008 32/64 bit

zip

- FSUM Utility